Fagfornyelsen for yrkesfag:

Fagfornyelsen (LK20 / LK20S) innebærer en omfattende redigering av læreplanverket LK06. Med Fagfornyelsen innføres også fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram. 
Det nye læreplanverket innføres trinnvis. Læreplanene for VG1 tas i bruk høsten 2020, læreplanene for VG2 skoleåret 2021-22 og VG3 skoleåret 2022-23.

Kurset gir en grunnleggende innfør i sentrale tema i det nye læreplanverket. Formålet med kurset er å kunne bruke den tilegnede kompetansen til å veilede lærlinger, lærebedrifter og nemnder i overgangsfasen og etablere et tolkningsfellesskap i kollegiet. I dette kurset brukes begrepet lærling som samlebegrep om de som får opplæring i bedrift.

I hver seksjon er det sider som heter "til diskusjon", dette er spørsmål som kan bidrar til refleksjon og diskusjon i samarbeid med andre kursdeltagere. 

I kurset er det også gjengitt med tillatelse enkelte filmer fra Utdanningsdirektoratet, disse ble utarbeidet som støtte til innføringen av fagfornyelsen.


Hvorfor fornyer vi fagene? fra Utdanningsdirektoratet.

Sist oppdatert
30.08.2020
Produsert av
Seksjon for Fag- og yrkesopplæring i Trøndelag Fylkeskommune
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger