Kurs i Kvalitetssystemet VLFK

Kurset er for rektorar og HMS-K-koordinatorar i Vestland fylkeskommune


Digitalt kurs - klikk på denne lenkahttps://vm.vlfk.no/?conference=kvalitetssystem@vm.vlfk.no&media=1&join

NB! Du må bruke Chrome som nettlesar!

 Innhald / tema

  • Kvifor kvalitetssystem?
  • Pålogging
  • Roller og tilgangar
  • Avvik
  • Dokumentproduksjon
  • Leselister
  • Mappestruktur
  • Risikomodul
  • Årshjul
  • Stoffkartotek

Tidsplan:

08:30 - 10:00: Rektorar og HMS-K-koordinatorar deltek samla

10:15 - 15:00: Koordinatorane får eige kurs med utdjupande informasjon og trening i dei ulike modulane

Produsert av
Vestland fylkeskommune
Tid fra - til
16.09.2020 kl. 08:30-15:00
Tidsbruk
6 timer 30 min
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
12 av 60
Påmeldingsfrist
15.09.2020