Mål med kurset


Dette kurset er meint for alle nytilsette i Suldal kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vita som tilsett i Suldal kommune.


Om kurset

Kurset er delt inn i fem delar med ulike leksjonar. Det tek mellom 30-60 minutt å gjennomføre kurset.


Etter å ha vore igjennom heile kurset vil du få opp ein passeringstest som skal svarast på. Testen krev eit resultat på 80% for at kurset skal verta rekna som fullført.Sist oppdatert
16.02.2022
Forutsetninger
Tilsett i kommunen
Produsert av
Suldal kommune
Tidsbruk
30-60 minutter
Læringsformat
Nettkurs