Velkommen til brannansvarlig brukerkurs (tidligere brannvernlederkurs)

Tid: 19.  eller 20. oktober kl. 08.30 – 13.30

PGA SITUASJONEN RUNDT COVID 19 AVHOLDES KURSET PÅ TEAMS. 

MØTEINNKALLING SENDES TIL DEG PÅ EPOST, SÅ MELD DEG PÅ VIA LENKEN.

 Lillestrøm kommune har anskaffet Facilit som FDVU program (Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling)

I dette programmet ligger det en elektronisk brannbok som erstatter brannpermen som er ute på mange bygg.

Internkontrollen på byggene våre ligger også i dette programmet. 

Brannansvarlige ute på byggene vil få opplæring i bruk av programmet slik at oppgavene de skal utføre innenfor brannvern blir dokumentere direkte inn i Lillestrøm kommunes digitale brannbok.  

Representant for Facilit kommer for å gi oss kunnskap om bruken av brannboka, internkontrollen og helpdesken.

Parallelt vil Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) gi en innføring i forskrift om brannforebygging. Forelesningen vil primært dreie seg om forebyggende plikter for brukeren av et byggverk, men vil også berøre eiers ansvar. Brannvesenet vil snakke om hvilke forventninger de har til hvordan brukeren av bygget skal oppfylle sine plikter, og dokumentere dette. Temaer som vil bli berørt er mål for sikkerhetsarbeidet, risikovurdering, rutiner / instrukser, øvelser / opplæring og revisjonsarbeid.

Meld dere på den gruppen (1-4) som passer best for dere. Vi har satt av plass til 2 personer fra hvert bygg.

Vi oppfordrer dere til å ta tog eller buss til Frogner. Kort gangavstand til skolen, eventuelt samkjøre da det er begrenset med p-plasser.

 For matbestilling, klikk her: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ERQ6awywV0ekV0MXJ7v4jZ64jrBdPL5EuU1YuJAnlaVUNE1USFpJVEFFVjBRV0pZMVRGS1VYN1hWSS4u

Spørsmål kan rettes til Steinar Løvstad, stlo01@lillestrom.kommune.no


Gruppe 2

Auditoriet Frogner skole og kultursenter NRBR:

08.30- 09.00:  Fremmøte – morgenkaffe

09.00 – 09.05: Velkommen ved Steinar Løvstad

09.05- 11.00: Nedre Romerike brann og Redningsvesen

11.00 – 11.30: Servering av enkel lunsj

Kultursalen Frogner skole og kultursenter Facilit:

11.30 – 11.35: Velkommen ved Kari Tiller

11.35 –13.30: Bruk av Facilit brannbok internkontroll og helpdesk


Deltakere
Tid fra - til
Gruppe 2: 0830-1330 Auditoriet Frogner Skole og kultursenter
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
46 av 60
Påmeldingsfrist
15.10.2020