Dette nettkurset er for deg som er midlertidig fast ansatt, som lærling i helsearbeiderfaget, i Løten kommune. 

Om dette kurset

Nettkurset vil gi deg en innføring og oversikt over ditt løp som lærling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Du vil få noen tips om ressurser for læring og hvordan du kan jobbe målrettet og strukturert med faget gjennom læretiden.

Det forventes at du bruker tid i etterkant av kurset til å sette deg inn i de ulike ressursene som presenteres i siste del.

Nettkurset kan benyttes som oppslagsverktøy og plan for opplæringen i ettertid.

Velkommen som lærling i Løten - og lykke til!


Sist oppdatert
16.09.2022
Læringsformat