Målgrupppe: Ansatte i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten (inkl. Jordmor og HFU) i Bergen kommune.

Læringsmål: 
Etter fullført kurs skal du ha en forståelse av de nye funksjonene for innbyggerdialog på Helsenorge. Hvordan det ser ut for bruker på Helsenorge, og hvordan man gjennomfører digital dialog og timeavtaler i fagsystemet.

Starte kurset / påmelding:

Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Tekniske krav:
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.


Last updated
14.12.2022
Prerequisites
Generell kjennskap til fagsystemet HsPro
Produced by
Bergen kommune og Helsenorge i regi av DigiHelsestasjon
Coordinator
Estimated time spent
50
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings