På kurset lærer du hvorfor det er viktig å skrive klare saksframlegg, og vi diskuterer hvilke konsekvenser uklart språk kan få. Hoveddelen av kurset handler om hvordan du skriver de ulike delene av et saksframlegg, og hvordan du får saksframlegget så forståelig og presist som mulig.

Web-kurset består av to deler, ett grunnkurs og et påbyggingskurs. Du kan velge å ta bare grunnkurset, eller du kan ta begge kursene. Hvert kurs varer i tre timer via video og veksler mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid.


Forutsetninger
Ansatte i Stavanger kommune
Produsert av
NTB Arkitekst i samarbeid med Stavanger kommune
Tid fra - til
25.11.2020 kl. 09:00- 12:00
Tidsbruk
Antall timer 3
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
1 av 10
Påmeldingsfrist
20.11.2020