På dette grunnkurset lærer du kva som er eit godt saksframlegg, og kvifor det er viktig å skrive gode avgjerdsgrunnlag. Me diskuterer kven som skal lesa saksframlegga, og me ser på moglege konsekvensar av uklart språk i slike tekstar. Vidare går me gjennom kommunen sin mal for saksframlegg, og du lærer kva du skal skriva under dei ulike delane.

Forutsetninger
Ansatte i Stavanger kommune
Produsert av
Stavanger kommune
Tid fra - til
24.11.2020 kl. 09:00 -12:00
Tidsbruk
3
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
5 av 10
Påmeldingsfrist
20.11.2020