Innhold:

  • Hva er BK360 og hvorfor bruke systemet
  • Enkel saksgang i BK360
  • Opprette barnehagebarn-saker (barnemapper)
  • Å legge dokumenter inn i barnehagebarn-saker
  • Sende dokumenter internt og eksternt
  • Sende dokumenter til godkjenning, gjennomgang, signering
  • Bruk av standardtekst

Målgruppe: Pedagogiske ledere i kommunale barnehager i Bergen 

Sted: Teams – lenke vil bli sendt ut i etterkant av påmelding

Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:Eva.Ragnhildstveit@bergen.kommune.no


Produsert av
Etat for barnehage, Bergen kommune
Tid fra - til
23.11.2020 12.00-14.30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 50