Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Forutsetninger
Du må ha rollen som leder, systemansvarlig, personvernombud, arkiv ansvarlig, digitaliseringsleder eller IKT leder i din kommune
Produsert av
Telemark Kompetanse as
Tid fra - til
Tidspunkt kommer
Tidsbruk
4 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
94 av 100