Alle som treng langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester har rett til å få koordinator og utarbeida individuell plan. Pasientens og brukarens mål skal vere utgangspunktet planen. Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering har det overordna ansvaret for utnemning og opplæring av koordinatorar og ønskjer velkommen til kurs.

På kurset vil det bli gjennomgang av koordinatorens rolle og arbeidsoppgåver, juridisk grunnlag, målsettingsarbeid og gjennomgang av det elektroniske verktøyet DIPS Samspill.

Ta med eigen PC.

Forberedelsar:

I forkant av kurset bør du ha tatt e-læringskurset frå helsedirektoratet og lest rutinehandboka for koordinatorar i Øygarden kommune.

Her er link til e-læringskurs frå helsedirektoratet om koordinator og individuell plan:

https://www.kompetansebroen.no/courses/koordinator-og-individuell-plan/?o=oa

Rutinehandbok for koordinatorar i Øygarden kommune er å finne i compilo:

https://x09.ksx.no/system.php?item=4416&ok=mp9gjn21cvrxhq6

 

Dersom du ikkje har profil i det elektroniske verktøyet «DIPS Samspill», vil du få eigen innkalling til teamsmøte kor vi set opp profil til deg i forkant av kurset.

Minner samstundes om smittevern: Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon, må du halde deg heime. Du vil då bli prioritert på neste kurs.

Kurssted (møterom): LMS Straume. Friskliv og meistring sine lokaler i 2 etg.

Det er begrensa plassar, så førstemann til mølla-prinsippet gjeld. Det vert venteliste til neste kurs.


Forutsetninger
Tildelt koordinatoransvar i Øygarden kommune. Primært for nye koordinatorar, men også ope for koordinatorar som treng oppfrisking
Produsert av
Øygarden kommune
Deltakere
Tid fra - til
14.01.2021 kl. 08:30-12:00
Tidsbruk
3,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 4
Påmeldingsfrist
07.01.2021