Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


Sist oppdatert
03.05.2022
Forutsetninger
Ansatt i Nore og Uvdal kommune
Produsert av
Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bø, tilpasset av Nore og Uvdal kommune
Kursansvarlig
Tidsbruk
2-3 dager
Læringsformat
Nettkurs