Dette er et kurs som gjennomgår retningslinjer for legemiddelhåndtering i skole, SFO og barnehage i Kristiansund kommune, generell legemiddelhåndtering og administrasjon av legemidler, og praktisk informasjon om de mest brukte legemidlene.

Kurset erstatter ikke opplæring og informasjon som foreldre/foresatte (eller andre) er ansvarlig for å gi til barnehagen/skolen/SFO (se retningslinjene for nærmere beskrivelse av ansvar for bl.a. opplæring).

Målgruppe: ansatte i skoler, SFO og barnehager som er involvert i legemiddelhåndtering

Innhold:

  • Krav
  • Retningslinjer 
  • Legemiddelhåndtering 
  • Spesifikke legemidler 
  • Avfallshåndtering
  • Avvikshåndtering
  • Kilder til informasjon

Kurset er kun en innføring i retningslinjene i Kristiansund kommune samt begrenset informasjon om legemidler og håndtering av disse. Det er alltid foreldre/foresatte som er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring i de aktuelle legemidlene deres barn har behov for mens barnet/eleven er i barnehagen/skolen/SFO. I noen tilfeller involveres annet helsepersonell i opplæringen (se retningslinjene).Sist oppdatert
15.04.2021
Forutsetninger
Ansatte i skoler, SFO og barnehager som er involvert i legemiddelhåndtering
Produsert av
Kristiansund kommune
Tidsbruk
2 timer
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger