HR seksjonen arrangerer i samarbeid med KLP seniorkurs for deg som er født i 1960 eller før.

For KLP sine medlemar vil kurset bli gjennomført i Teams 24. november 2020. Deltakarane får tilsendt link til pålogging dagen før.


  • Målgruppe: Tilsette født 1960 eller tidligare og medlem av pensjonsordninga i KLP 
  • Formål: Gje den tilsette god informasjon om valgmolegheiter i seinkarrieren

    Kurset vil ha:

  • ein motivasjonsdel for å stå lenge i arbeid - instruktørar frå HR seksjonen og 

  • ein rein informasjonsdel rundt pensjon - instruktørar: Frode Berge og Anders Austrheim, begge frå KLP

Program for dagen finn du her

NB! Det er planlagd to tilsvarande kurs i fyrste halvdel av 2021.

For dei av dykk som har pensjonsordninga i SPK vert kurset arrangert 2. desember 2020 - eige arrangement kjem. 

Forutsetninger
Kun for tilsette som er født 1960 eller tidligare og medlem av pensjonsordninga i KLP
Produsert av
Vestland fylkeskommune
Deltakere
Tid fra - til
24.11.2020 kl. 09:00-15:00
Tidsbruk
6 timar
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 60
Påmeldingsfrist
19.11.2020