Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte. Leders rolle i systematisk og forebyggende HMS arbeid og samarbeid mellom leder/ TV/VO, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


Sist oppdatert
21.03.2023
Forutsetninger
AMU-medlem Leder Verneombud
Produsert av
Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bø, og Edvard Nesland, HMS3 AS
Tidsbruk
8 timer (dette er en del av 40-timers HMS grunnopplæring)
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger