HLR Praktisk del 2

Gjennomgang av Førstehjelp i Praktisk for ansatte i Trondheim kommune.
Forutsetter at man har lest teorien og gått igjennom kursheftet til Norsk Grunnkurs i førstehjelp.
Forutsetter også bestått e-læring i KS læring. Lenke til denne vil ligge i opplæringsplanen for Førstehjelp Fysioterapitjenesten Trondheim kommune

Forsiden til hefte Norsk Grunnkurs i Førstehjelp

Forutsetninger
For ansatte ved enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune
Produsert av
Enhet for Fysioterapitjenester, Trondheim kommune
Tid fra - til
14.06.2021 kl. 09:00-10:00
Tempe helse og velferdssenter
Festsalen
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
7 av 15
Påmeldingsfrist
14.06.2021