Om dette kurset


Målgruppe:
Personer som skal bestille varer og tjenester via ehandel.

Rekkefølgekrav for påmelding: For å melde deg på grunnkurs del 2 må du først ha gjennomført grunnkurs del 1. Du må også ha fått tilgang til UBW Økonomi.

Læringsmål: Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om bestilling, varemottak, arbeidsflyt og behandling av innkjøpsfaktura.

Kursbeskrivelse ehandel: Registrering av rekvisisjoner, hvordan søke etter varer/handle på ehandelsplattformen. Overføring av handlekurv til UBW Økonomi. Kontroll av bestilling/rekvisisjon (kontering/mva-koder). Rekvisisjon med lokal utskrift og registrering av varemottak. Avviksbehandling av innkjøpsfaktura uten fakturamatch

Er kurset fullt? Hvis kurset er fullt, kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "gå til venteliste". Dersom du ikke får plass innen påmeldingsfristen, må du selv melde deg på neste kurs som er ledig.

Avmeldingsfrist: 18.02.2021  
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursarrangør for å melde fra. Deltakeravgift påløper ikke hvis avmelding skjer før frist.
Kontaktinformasjon til kursarrangør: LRS hjelper deg
Forutsetninger
Du må sørge for at du har tilgang til pc som er tilknyttet Bergen kommune nett på kursdagen slik at du kan gjøre øvingsoppgavene selv. Grunnleggende ferdigheter i bruk av pc og internett, samt tilgang til å se og høre presentasjon via Digitalt møterom. Deltagerne må ha gjennomført kurset UBW Økonomi - grunnkurs del 1: Fakturabehandling.
Produsert av
Innkjøp konsern, Bergen kommune
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
24.02.2021 08:30-12:00
Intern pris
450
Ekstern pris
450
Tidsbruk
3,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 15
Påmeldingsfrist
18.02.2021