Målgruppe: Kurs for enhetsledere, andre ledere og støttepersonell som deltar i økonomiforvaltningen.  
 

Læringsmål: Målsetningen med dette kurset er at du skal kunne gjøre deg nytte av de viktigste rapportene i UBW Økonomi. Kurset skal gi deg en forståelse av de ulike rapportene, og hvordan du skal bruke dem i økonomistyringen. Hvilken rapport bruker jeg til hva, hvordan bruke søkebildet og manøvrere i rapportene. Du skal kunne bruke prognosemodulen, og lage prognoser. Du skal kunne bruke økonomistyringsrapportene for å få oversikt over den økonomiske situasjonen og utføre korreksjoner slik at årsprognosen gir et mest mulig korrekt bilde. I tillegg lærer du å legge inn effekt av kostnadsreduserende tiltak som iverksettes for å holde budsjettet 
 

Kursbeskrivelse: Hvordan bestille en rapport, avgrense søk (parameterbildet og felthjelp), vise/skjule kolonner samt navigere mellom ulike nivå. Rapporter for budsjettoppfølging, budsjettjusteringer med videre. Tolke rapportene i UBW Økonomi ved å klargjøre hva som er grunnlag for rapportene. Hvilke forutsetninger er til stede for budsjett i form av periodisering, sesongkoder med videre. Prognosemodulen gjennomgås. Sentrale tema er hvordan Framsikt fremskriver prognosen, og hvordan du bruker prognosemodulen når du skal korrigere og legge inn tiltak 
 
 

Avmeldingsfrist: 30.04.2021
 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra. Deltakeravgift påløper ikke ved avmelding før frist. 
 

Kontaktinformasjon til kursarrangør: LRS hjelper deg - Regnskap.  Forutsetninger
God generell kunnskap om Windows og internett. Deltager må ha gjennomført UBW Økonomi grunnkurs 1 og 2 og være aktiv bruker av UBW Økonomi Web. Du bør ha kjennskap til økonomidelen i Bk Kvalitet som er tilgjengelig via Allmenningen.
Produsert av
Økonomi konsern
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
05.05.2021 09:00-15:00
Intern pris
650
Ekstern pris
650
Tidsbruk
6 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
3 av 15
Påmeldingsfrist
30.04.2021