kontorKvinnherad kommune har tatt i bruk 10 faktor som eit verktøy for medarbeidarundersøking. I dette kurset får du kjennskap til undersøkinga og dei 10 ulike faktorane som påverkar motivasjon og engasjement. 

I tillegg til ein kort presentasjon av dei 10 ulike faktorane, innheld kurset video som forklarer dei 10 faktorane. 

Kurset er anbefalt for leiarar og personalmedarbeidarar, men kan og vera akutelt for andre tilsette. 

I Kvinnherad kommuen skal medarbeidarundersøkinga gjennomførast i første halvdel av 2024. 


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset. Ha difor klar headset eller høgtaler. 

Last updated
13.01.2021
Prerequisites
Leiarar i Kvinnherad kommune
Produced by
Kvinnherad kommune
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings