Kurset omhandler generell førstehjelp og omhandler:

  • Hjerte- og lungeredning uten hjertestarter
  • Sideleie
  • Fjerning av fremmedlegeme i halsen
  • Stans av blødninger


Om dette kurset

NB! Dette er ikke et fullverdig førstehjelpskurs. Her kan du gjennomføre teoridelen, som må etterfølges av praktisk øvelse.

Nettkurset gjennomfører du her. Se på videoene og les oppsummeringen. Dette skal du ha gjort før den praktiske delen.

Etter at du har gjennomført nettdelen av kurset, skal du delta på en samling. Her vil vi repetere noe av det du har lært her, samt gå igjennom disse temaene med praktiske øvelser:

  • Vurdering av livløs person
  • ABC/ HLR
  • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Stans av blødninger
  • Sideleie

Denne delen av kurset gjennomføres på tid og sted som du finner på kursets forside.

Du mottar kursbevis når den praktiske delen er gjennomført.

Lykke til!Last updated
07.03.2023
Produced by
Søndre Land kommune
Estimated time spent
1 time
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings