Om dette kurset:

Målgruppe:  Ledere og ansatte i Bergen kommune.

Læringsmål: Etter kurset skal du kjenne til IP/ koordinator, koordinatorrollen, brukermedvirkning og hvordan du kan få støtte og veiledning i dette arbeidet fra KE i Bergen kommune.

Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en kort innføring i individuell plan / koordinator, om rettigheter og plikter knyttet til individuell plan og om hvordan koordinatorrollen kan ivaretas. Prosedyrer og rutiner i Bergen kommune, KE sin oppgave i kommunen og kort om hvordan systemkoordinatorene i KE kan være til støtte for IP-koordinatorer.

Kurset blir gjennomført digitalt via Teams.

Fullført kurs blir overført til CV i Kompetanseportalen.

Avmeldingsfrist:12.04.21 

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

anne.berge3@bergen.kommune.no

bernhard.lid@bergen.kommune.no 

gro.kristiansen@bergen.kommune.no 

Produsert av
Koordinerende enhet, Bergen kommune
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
13.04.2021 08:45-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
3 av 46
Påmeldingsfrist
12.04.2021