Om dette kurset
Dette er et Webinar, og vil bli holdt på Google Meet.

Kurset gir en grunnopplæring i HR-Portalen for de som skal ha rollen saksbehandler i systemet. 

Dette er del 2 av kurset. I del 1 er det andre tema. Du må melde deg på både del 1 og del 2.

  • Fravær (fraværsskjema/ permisjonsskjema)
  • Rapporter
  • Ledermappe, kontroll og godkjenning av prøvelønn og hovedlønn
  • Digital sykmeldingForutsetninger
For ansatte som skal ha rollen saksbehandler i HR-Portalen.
Produsert av
IT-tjenesten
Tid fra - til
2021.10.15 kl.09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
233 av 240
Påmeldingsfrist
13.10.2021