Rutiner Trondheim kommune, oppvekst og utdanning har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått. Kurset holdes på Google Meet og deltakere vil motta en egen invitasjon.

Gjennomgang av rutiner vedr koordinering etter helse- og omsorgstjenesteloven, blant annet disse:
-Koordinering av helse- omsorgstjenester til barn og unge med langvarige behov
-Praktisering av koordinatorrollen
-Opprettelse og praktisering av ansvarsgruppemøte
-Mal for ansvarsgruppemøter (møteledelse)

Refleksjon rundt hva som ligger i rollen koordinator. Noen av rutinene blir gjennomgått som gruppearbeid.

Forutsetninger
Være kjent med rutiner vedrørende koordinator som finnes på kvaliteket.
Produsert av
BFT HAB , Trondheim kommune
Tid fra - til
12.02.2021 kl. 08:30-11:30
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
14 av 16
Påmeldingsfrist
10.02.2021