Om dette kurset

Målgruppe: Personal/lønn saksbehandlere i Bergen kommune som skal registrere arbeidsavtaler m.m i UBW HR.

Kursbeskrivelse: 

Kurset er forbeholdt enheter som har startet opp med registrering i UBW HR. Det gir en grunnleggende opplæring for saksbehandlere som skal opprette arbeidsavtaler, registrere fast lønn, permisjoner m.m. i UBW HR

• UBW HR Web – Ressursinformasjon, arbeidsavtale/ansettelse, arbeidsflyt, korrigeringer/endringer m.m.

• UBW HR Desktop – Ressursregisteret, arbeidsavtale/ansettelse, arbeidsflyt, simulering av lønn, permisjoner, fravær, variabel lønn, pensjonskasser, ressurser med flere ansettelser, sluttoppgjør m.m.

• Spørringer og rapporter i UBW HR – begreper, konteringselementer m.m.


Før kurset må du laste ned UBW HR Kurs fra programkatalogen. Det kan ikke lastes ned via hjemmepålogging.

Pålogging til digitalt kursrom på kursdagen skjer her inne i kurset.

        

Avmeldingsfrist:  30.04.2021 . Etter fristen: Ta direkte kontakt med kursansvarlig for å melde fra.

Kontaktinformasjon til kursarrangør:Kursadministrasjon-UBWHR@bergen.kommune.no 


Produsert av
HR systemforvaltning, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
05.05.2021 kl. 08.30-14:30
06.05.2021 kl. 08.30-14:30
10.05.2021 kl. 08.30-14:30
12.05.2021 kl. 08.30-14:30
19.05.2021 kl. 08.30-14:30
Intern pris
3750
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
11 av 20
Påmeldingsfrist
30.04.2021