Rutiner Trondheim kommune, oppvekst og utdanning har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått. Kurset holdes på Google Meet og deltakere vil motta en egen invitasjon.

Gjennomgang av rutiner vedr koordinering etter helse- og omsorgstjenesteloven, blant annet disse:
-Koordinering av helse- omsorgstjenester til barn og unge med langvarige behov
-Praktisering av koordinatorrollen
-Opprettelse og praktisering av ansvarsgruppemøte
-Mal for ansvarsgruppemøter (møteledelse) Refleksjon rundt hva som ligger i rollen koordinator. Noen av rutinene blir gjennomgått som gruppearbeid.

Forutsetninger
Målgruppe for kurset: Oppvekst og utd: nyoppnevnte koordinator etter hol, Forkunnskaper: Være kjent med rutiner vedrørende koordinator som finnes på kvaliteket.
Produsert av
BFT hab / helse og omsorg, Trondheim kommune
Tid fra - til
30.04.2021 kl. 08:30-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
9 av 10
Påmeldingsfrist
23.04.2021