Velkommen til kurs om midlertidig ansettelse

E-læringens målgruppe: Ansatte med myndighet til å ansette i Kristiansund kommune (jf. Reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet i Kristiansund kommune)

E-læringen er obligatorisk: Kursbevis skrives ut og sendes nærmeste leder for arkivering i personalmappen i P-360/Ansettelsesforhold

Vær i forkant. 

Vær ryddig i bruken av midlertidig ansettelser, både med tanke på hjemmelsgrunnlag, tydelige arbeidsavtaler som gjenspeiler det til enhver tid gjeldende arbeidsforhold, og oppfyllelse av plikten til årlig å drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte. - Det skaper forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Slik unngår arbeidsgiver og arbeidstaker tid- og ressurskrevende diskusjoner eller konflikter om lovligheten av midlertidige ansettelsesforhold. 

Innhold

E-læringen består av: 

1.      En PowerPoint-presentasjon og en film om midlertidig ansettelse. Gå gjennom PP-presentasjonen før du setter på filmen.

Jeg kommer i e-læringens første del til å gå gjennom de situasjoner der hvor midlertidig ansettelse kan være lovlig.

I e-læringens andre del får du presentert rapporten «Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak» som Fafo har gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten omhandler et tema som er understudert og vanskelig tilgjengelig. Slik sett gir rapporten ny, forskningsbasert kunnskap om hvordan regulering av slike tilknytningsformer faktisk virker i praksis, og hvilke vurderinger som gjøres når arbeidsmiljølovens regler ikke følges av virksomhetene.

2.      En PP-presentasjon om virkningene av ulovlig midlertidig ansettelse

3.     Prosedyre

Jeg håper du finner e-læringene nyttige i ditt arbeid som arbeidsgiver.


Sist oppdatert
14.02.2023
Forutsetninger
Målgruppe: Ansatte med myndighet til å ansette i Kristiansund kommune (jf. Reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet i Kristiansund kommune)
Produsert av
Kristiansund kommune
Tidsbruk
30 min
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger