Etter fullført opplæring skal du ha teoretisk kunnskap om COVID-19, koronavaksiner, injeksjonsteknikk, anafylaksiberedskap og rutiner for rapportering i henhold til nasjonale anbefalinger og etablerte protokoller. Praktiske ferdigheter må trenes og evalueres lokalt.

Dette digitale kurset vil, på grunn av sitt format, ikke kunne gi annet enn teoretisk opplæring i praktiske ferdigheter og vil ikke kunne evaluere om den som har tatt kurset og testen har adekvat kommunikasjonsevne, god vaksinasjonsteknikk, praktisk digital kompetanse eller annet som også er viktige kompetanser for en som vaksinerer. Det er derfor anbefalt at praktisk trening og evaluering av ferdigheter gjøres lokalt. Under fanen “Lokal opplæring og evaluering” vil du finne forslag til opplegg for evaluering av praktisk injeksjonsteknikk og opplegg for trening og simulering av et tilfelle med anafylaktisk sjokk.

Sist oppdatert
13.04.2021
Forutsetninger
Helsepersonell som skal delta i koronavaksinering
Produsert av
Kompetansebroen på oppdrag fra Helsedirektoratet
Læringsformat
Nettkurs