HR seksjonen arrangerer i samarbeid med SPK seniorkurs for deg som er født i 1961 eller før.


For SPK sine medlemar vil kurset bli gjennomført i Teams 8. april 2021. Deltakarane får tilsendt link til pålogging dagen før.

  • Målgruppe: Tilsette født 1961 eller tidligare og medlem av pensjonsordninga i SPK 
  • Formål: Gje den tilsette god informasjon om valmoglegheiter i seinkarrieren

Kurset vil ha:

  • ein motivasjonsdel for å stå lenge i arbeid - instruktørar frå HR seksjonen og 
  • ein rein informasjonsdel rundt pensjon - instruktør: Jens Martin Foss, SPK

Program for dagen finn du her

Produsert av
Vestland fylkeskommune
Deltakere
Tid fra - til
08.04.2021 kl. 09:00-15:15
Tidsbruk
6 timar og 15 minuttar
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
34 av 60
Påmeldingsfrist
06.04.2021