Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid

11-12 november og 10 desember 2021 i Kommunestyresalen Rådhuset kl 09.00 - 15.00

Målsetnad med kurset er at deltakarane får ei forståing kva eit "fullt forsvarleg arbeidsmiljø" er. Ein vert gitt ei innføring og orientering om arbeidsmiljølova og andre aktuelle lover og forskrifter. Etter kurset skal ein ha ei oversikt over roller, ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet.

Dag1. Gjennomgang kvifor HMS-arbeid i verksemdene, bli kjent med Arbeidsmiljølova og HMS-forskriftene

Dag 2. Fysiske arbeidsmiljøfaktorar, IK-forskrifta og kravet til systematikk i HMS-arbeidet. Bømlo kommune sitt HMS- årshjul med vernerundar, risikokartlegging og handlingsplanar.

I mellomperioden skal ein gjennomføre ei praktisk oppgave.

Dag 3. Gjennomgang av oppgave, psykososialt arbeidsmiljø og 10-faktor som verktøy.

Målgruppe for kurset:

  •  verneombod
  •  medlemmar i AMU, 
  • leiarar som har opplæring eldre enn 8 år.


 

Forutsetninger
Tilsette i Bømlo kommune
Produsert av
Bømlo kommune
Deltakere
Kurssted
Kommunestyresalen
Tid fra - til
11.nov. 2021 kl 09.00-15.00 12.nov. 2021 kl 09.00-15.00 10.des. 2021 kl 09.00-15.00
Tidsbruk
Antall timer 40-t med oppgave
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
3 av 30
Påmeldingsfrist
04.11.2021