Helseetaten arrangerer 

TEMAKURS I BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

for ansatte som saksbehandler vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.


Innhold

Kurset tar for seg både særreglene om BPA for de brukerne som oppfyller vilkårene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, og retten til BPA som følger av de vanlige reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, og som fortsatt gjelder ved siden av særreglene. 

Både representasjonsregler, arbeidsrett, kontraktsrett og problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser blir tematisert slik at en får oversikt over de rettslige sidene ved BPA-ordningen.


Om dette kurset

Det forutsettes at deltakerne har hatt opplæring og innføring i bydelenes rutiner for saksbehandling og elektroniske verktøy.

Nødvendig forkunnskap: Grunnkurs i saksbehandling for helse - og omsorgstjenesten

Kurset er finansiert av sentrale midler og er derfor gratis. 

Kurset holdes digitalt på TEAMS. Lenken ligger på KS-læring og blir tilgjengelig ved påmelding.

Hvis du ikke kan benytte plassen må du gi tilbakemelding slik at andre kan delta!


Formål 

Sikre at medarbeidere som arbeider med saksbehandling gjennomfører gode og riktige saksbehandlingsprosesser ut i fra den enkeltes søkers situasjon


Målgruppe

Alle som saksbehandler vedtak etter helse- og omsorgslovgivningen


Mål

Etter å ha deltatt på dette arrangementet, skal deltakerne ha 

  • kunnskaper om de juridiske og organisatoriske sidene ved BPA-ordningen
  • en bedre forståelse for brukergruppens behov og ønsker


Foreleser

Jurist Marianne Skattum, Omsorgsjuss AS


Forutsetninger
Bydelenes saksbehandlere av helse- og omsorgstjenester, Oslo kommune.
Produsert av
Oslo kommune
Tid fra - til
Lenke til Teams ligger inne i kurset 14.06.2021 kl. 09:00-15:00
Tidsbruk
6 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 35
Påmeldingsfrist
06.06.2021