Mål med kurset:

Få økt kunnskap om ulike utfordringer knyttet til hendelser i tunneler, med fokus på:

  • Planverk og tekniske installasjoner
  • Farer og muligheter ved innsats
  • Evakuering
  • 7 trinns modellen
  • Tilgjengelig utstyr


Målgruppe: Operative mannskaper og ledere i brannvesen i VBR


Kontaktinformasjon til kursarrangør: mailto:pal.hansen@bergen.kommune.no


Produsert av
Vest brann- og redningsregion
Tid fra - til
19.april kl 09:00 - 11:00
Ekstern pris
1.000.000
Tidsbruk
2 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
19.04.2021