Kvart år skal alle leiarar delta på opplæring frå stabane, slik at me held oss oppdaterte på heradets retningslinjer og forventningar. Målet med desse opplæringsdagane er å gjera leiarane i stand til å driva effektiv administrasjon og god styring. For deg som personalleiar er det obligatorisk å delta i løpet av året og me kjem til å setja opp tilsvarande kurs på hausten.  Det er ei målsetjing å samla leiarar med lang fartstid med nye leiarar i heradet, då dette bidrar til nyttig erfaringsutveksling og god kompetanseoverføring i organisasjonen.

Om dette kurset

Våren 2021 har me satt opp fleire halve opplæringsdagar og den 12. mai er programmet slik: 

08:30 - 09:30: Dokumentasjon v/Kristin Jordal frå Innbyggjarservice. 

Kurset blir halda via Teams og innkalling med teams-lenkje blir send ut til dei som meldar seg på.

Les meir om leiarutvikling og opplæring i Voss herad på våre heimesider.

Ta kontakt med Eirik.Boge@voss.herad.no om du har spørsmål. 


Forutsetninger
Personalleiar i Voss herad
Produsert av
Voss herad
Tid fra - til
08:30-09:30
Tidsbruk
1 time
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
64 av 100
Påmeldingsfrist
11.05.2021