NEWS2 er et hjelpemiddel for å systematisere observasjoner av vitale parametere. Hensikten er tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand.

I kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming er det ulike faggrupper, med ulike opplæringsbehov. Kurset gir en trinnvis gjennomgang av NEWS2-målinger.

NB: Ved første gangs gjennomføring må du av hensyn til rapportering være logget inn med din personlige bruker, og melde deg på kurset med denne. 

Trykk her for å komme til påmeldingen. Hvis du har tatt kurset tidligere, kan du trykke på den grønne knappen for å gå til kurset uten å logge inn.Sist oppdatert
06.12.2021
Læringsformat