Obligatorisk webinar for planadministratorer i Kompetanseportalen (Bergen kommune).

Flere og flere etater og byrådsavdelinger utarbeider nå kompetansekrav og -planer for grupper av ansatte i egen etat / byrådsavdeling. For å sikre at kravene som opprettes blir registrert på riktig måte, ser prosjekt «Digital kompetansestyring» behov for en felles gjennomgang og repetisjon. Det er svært viktig at alle planadministratorer får med seg denne gjennomgangen.


Målgruppe:

  • ansatte i Bergen kommune som er planadministrator i Kompetanseportalen 
  • ansatte i Bergen kommune som utarbeider innhold i kompetanseplaner

Agenda:

  • Hva er egentlig et kompetansekrav - hva hører hjemme i Kompetanseportalen og hva skal det ikke lages krav på?
  • Hvordan sikre at det ikke blir flere krav for samme kompetansetiltak?
  • Tittel og beskrivelse i krav
  • Hvor skal kravene lagres?
  • Endres, slettes eller deaktivere krav
  • Erstatte et krav med et en annet krav (i publiserte planer)
  • Hjelp og støtte
  • Spørsmål og tanker fra deltakerne

Webinaret holdes via Teams. 

Informasjon om deltakelse og pålogging til webinaret får du når du har meldt deg på.

Tilsvarende webinar ble også avholdt 21. og 22. april 21

Produsert av
HR konsern, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
05.05.2021 kl. 10:00-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
35 av 50
Påmeldingsfrist
04.05.2021