Målet med så gode forebyggende rutiner er at brann ikke oppstår. 
Alle ansatte skal vite hva de skal gjøre for å redusere risikoene for brann, og hvem som har ansvar for ulike oppgaver ved brannalarm ol.

Personalet skal være i stand til å lese branntavla, varsle, og eventuelt gjennomføre slokking og begynne evakuering om det skulle oppstå brann.

Last updated
04.05.2021
Prerequisites
Ansatte i Nore og Uvdal kommune
Produced by
Nore og Uvdal kommune
Estimated time spent
Antall timer
Course Type
Netcourse