Passeringstest for tilsette og vikarar som har gjennomført kurset: "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter - Revidert 01/01 2021"

For å gjennomføra passeringstesten må du:

  1. Ha gjennomført kurset "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter - Revidert 01/01 2021" - https://www.kslaring.no/course/info.php?id=13887
  2. Ta med kursbeviset som du får når du har gjennomført kurset "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter - Revidert 01/01 2021" (Om du ikkje har tilgang til skrivar - Du kan og visa kursbeviset på mobil når du har logga inn på KS læring)
  3. Melda deg på passeringstesten på den datoen og tidspunktet som passar deg.


For å kunne ta testen må du huske å ta med BankID, BankID på mobil, eller ditt kommunale ID kort dersom du har fått kort med chip.
NB: Møt opp seinast 15 minutt før testen startar.

IKKJE møt opp om du er sjuk, eller har forkjølelsesliknade symptom. Hald god avstand i gangen når de ventar på å koma inn. 

Oppmøtestad:
Sjølve testen vert halden på Norheimsund gamle ungdomsskule, 2.etasje. 

VIKTIG: For å finna lokalet MÅ du gå inn på den enden av ungdomsskulen som vendar mot rådhuset. 

Døren er normalt merka med ei lapp som visar at passeringstesten vert avhalden der. 
Forutsetninger
Sjå kurset si framside
Produsert av
Pleie og omsorg
Kurssted
Kursrom - gml Nhs u.skule - redusert kapasitet
Tid fra - til
11.06.21 - kl 13-14
Tidsbruk
Inntil 1 time
Forventet innsats
Aktiv
Læringsformat
Arrangement