Grunnkurs i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid - Nesodden kommune 2022

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kursdatoer: 13.10.22, 19.10.22, 26.10.22 og 23.11.22. 

Kursform: Fysiske samlinger og digitale forberedelser med oppgaver via kursplattformen KS læring. 

Kurset går over fire dager med en del forberedelser til hver av samlingene. Du må levere en kursoppgave innen 14.11.22. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.

Sted: Misjonskirken, Alværn (Alværnveien 8)

Kurset er obligatorisk for nye verneombud og vara verneombud, nye ledere og nye AMU-medlemmer og vara AMU-medlemmer jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4. 

Kursholdere: Personal, hovedverneombud, HMS-rådgiver i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Nav arbeidslivssenter og arbeidsrettsjurist.


Vel møtt til HMS-kurs.Last updated
30.06.2021
Prerequisites
For nye verneombud og vara verneombud, nye ledere og nye AMU-medlemmer og vara AMU-medlemmer.
Produced by
Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bø, tilpasset av Nesodden kommune
Estimated time spent
40 timer
Estimated Effort
Egenarbeid og samlinger
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings