«Ny som leder i Bergen kommune» er en obligatorisk kursrekke for alle som blir ledere i Bergen kommune.

Kursrekken består opprinnelig av et forberedende nettkurs etterfulgt av tre dager fremmøtekurs.
På grunn av koronasituasjonen tilbyr vi nå fremmøteøktene som kortere digitale moduler via Teams.
Deltaker må melde seg på hver modul for seg.


De digitale modulene er:

  • Modul 1: Bergen kommune som organisasjon
  • Modul 2: Rammer for personalledelse 1
  • Modul 3: Rammer for personalledelse 2
  • Modul 4: Ledelse og deg som leder
  • Modul 5: "HMS for ledere"
NB! Nettkurset "Leder i Bergen kommune" må gjennomføres i forkant av de digitale modulene. Egen påmelding!

Målgruppe: Nye ledere ansatt i Bergen kommune
Læringsmål: Etter kurset skal du ha kunnskap om:
• Hva vil det si å være leder i Bergen kommune?
• Hva påvirker din hverdag som leder?
• Hva er viktig for organisasjonen og hva er viktig på ditt arbeidssted?

Kursbeskrivelse: Stikkord for refleksjonene er etikk og verdier, mestringsorientert ledelse, endringskrav, personalledelse, digitalisering og omstilling, kommunen som samfunnsaktør, inkludering og mangfold med mer.

Krav for å få kursrekken godkjent:
• Nettkurset "Leder i Bergen kommune" må være gjennomført (i forkant av modulene)
• Du må ha deltatt på alle modulene 

Fullført og godkjent kursrekke overføres automatisk til din CV i Kompetanseportalen.

Gjennomføring via Teams:
Deltakerne melder seg på modulene via KS Læring. Informasjon om pålogging til "møterommet", vil deltaker finne på kurssiden etter at påmelding er gjort.
NB! Deltaker må teste at Teams fungerer teknisk før kursdagen, med lyd (og video). Kontakt Helpdesk dersom du trenger hjelp.


Avmeldingsfrist: Tirsdag 14.09.2021 - Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra
Forutsetninger
Nettkurset "Leder i Bergen kommune" må være fullført.
Produsert av
HR konsern, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
16.09.2021 kl. 09:00-11:30
Forventet innsats
Aktiv deltakelse i refleksjongruppe
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
2 av 30
Påmeldingsfrist
14.09.2021