Dette nettkurset i velferdsteknologi og kvardagsmeistring tar deg gjennom nausynte tema som alle i helse- og omsorgstenesta bør kjenne til. Nettkurset er på basisnivå.

Kursets oppbygging og innhold:

DEL 1: Introduksjon
DEL 2: Hjelpefella
DEL 3: Kvardagsmeistring
DEL 4: Velferdsteknologi og hjelpemidler
DEL 5: Velferdsteknologi i Bømlo kommune
DEL 6: Roller og dokumentasjon
DEL 7: Lovverk og etikk
DEL 8: Suksessfaktorer

Når du har meldt deg opp til nettkurset kan ta så mange deler du ynskjer, avslutte, for så å starte der du slapp sist gang. Du får opp de ulike delane ved å klikke på Nettkurs i velferdsteknologi og hvardagsmeistring på basisnivå på høgre side under innhaldsfortegnelsen

https://youtu.be/yubPePsitHY

Om dette kurset

Målgruppa for dette nettkurset er medarbeidarar i helse- og omsorgstenesta i Bømlo kommune. 

Hovedmål er at du skal:

  • ha kunnskap om kvardagsmeistring, samt nytte denne kunnskapen til å gi ei god teneste som byggjer på den enkelte sine ressursar og kva som er naudsynt for innbyggerane 
  • ha kunnskap om kva velferdsteknologi som nyttast i Bømlo kommune og kunne identifisera bruka til velferdsteknologiske løsningar som underbyggjer meistring 
  • ha forståing for kvifor velferdsteknologi er ein del av tenesta og forståing for eigen og andres rolle 
  • fremje samarbeid på tvers av tenester for å sikre god faglegheit og deling av erfaringar
  Sist oppdatert
17.08.2021
Forutsetninger
Du trenger kun generell PC kompetanse. Det er lyd og film knytt til kurset.
Produsert av
Bømlo kommune
Tidsbruk
75 - 120 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger