Velferdsteknologiens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå. 

E-læringskurset kan brukes som en introduksjon til Velferdsteknologiens ABC. Fullstendig innhold finnes i heftene.

Målet med opplæringen er at du skal få:

  • Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester
  • Kunnskap om ulike velferdsteknologiske løsninger
  • Gi veiledning, opplæring og oppfølging som styrker brukeres læring og motivasjon når de skal bruke velferdsteknologi
  • Kunnskap og forståelse av din egen rolle i endringsarbeid og prosesser

Sist oppdatert
03.06.2024
Læringsformat