Alle ansatte som er veiledere for kommunes lærlinger skal gjennomføre e-læringskurset "Veilederopplæring for ansatte som har lærlinger".

Hensikten er at alle kommunens veiledere skal ha en felles forståelse for oppgaven.

Om dette kurset

Leksjonene

  • Forkunnskaper
  • Oppfølging av lærling
  • Avslutning av læreforhold

Last updated
02.07.2021
Prerequisites
Dette er et obligatorisk kurs for alle ansatte som er veiledere for lærlinger.
Produced by
Kristiansund kommune
Estimated time spent
30 minutter
Course Type
Netcourse
Available seats
Unlimited
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings