For å kunna laga lønsbudsjett i Framsikt må du ta dette kurset. Her får du ei innføring i bl.a. korleis du endrar på stillingsbudsjett, korleis du legg til vakante stillingar og korleis du sjekkar at du er innafor ramma. Voss herad lastar inn grunnlaget frå kven som har fast stilling per juli/august. Deretter kan stillingsbudsjettet for komande år lagast. 

Lukke til!


Last updated
04.08.2021
Prerequisites
Dette kurset gjeld for deg som er leiar og som skal laga lønsbudsjett sjølv.
Produced by
Framsikt AS
Estimated time spent
20 min
Estimated Effort
5 min
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings