Ålesund kommune nyttar KS 10-FAKTOR som verktøy for medarbeidarundersøking og utvikling av verksemder og avdelingar. 

Dette kurset gjev ei innføring i kva 10-FAKTOR er. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, og vil verte supplert med fysiske samlingar og konkret opplæring framover.

Kurset er delt opp i fire delar:

Del 1 - Innføring i 10-FAKTOR
Del 2 - Førebuing av 10-FAKTOR
Del 3 - Gjennomføring av 10-FAKTOR
Del 4 - Tolking og oppfølging av resultata

I tillegg finn de ein video med eit døme på korleis ein i praksis kan gjere oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Denne videoen er laga av Bergen kommune. 

Vi har fått høve til å hente delar av kurset frå andre kommunar. Difor er del 1 på bokmål og resten av kurset på nynorsk.

Bilete av dei 10 faktorane

Sist oppdatert
15.09.2021
Forutsetninger
Kurset er meint for deg som er leiar, men er og ei god innføring og informasjon om prosessen for alle tilsette, tillitsvalde og verneombod.
Produsert av
Del 1 er produsert av Bergen kommune, tilpassa av Ålesund kommune. Del 2-4 er produsert av Stavanger kommune, tilpassa av Ålesund kommune.
Tidsbruk
Ca. 2,5 timer
Forventet innsats
-
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger