Helseetaten inviterer til kurs over to dager med fokus på samtaleteknikk og kommunikasjon for ansatte som saksbehandler vedtak etter helse- og omsorgslovgivningen i bydelene. Kurset vil bestå av forelesning, praktiske øvelser og erfaringsdeling. Det vil jobbes spesifikt med følgende hovedområder: Hvordan går dere frem når dere skal utforske brukerens situasjon? Hvordan får dere frem brukernes ressurser og motivasjon?

Om dette kurset

Dette kurset bygger på prinsipper, holdninger og ferdigheter i Motiverende intervju (MI). Ressursfremmende samtale er en kommunikasjonsform som kan benyttes i endrings- og motivasjonsarbeid for å fremme brukerperspektivet og mestring i hverdagen.

Formål 

Målet med kurset er å bidra til at kursdeltagerne har kunnskap om metodikk som kan benyttes i samtale og i samarbeid med brukere ved utforming/revurdering av vedtak.

Målgruppe

Bydelens saksbehandlere inne helse- og omsorg

Kurset vurderes å tilhøre obligatorisk kompetanseplan 1 – grunnleggende saksbehandling

Kursholder/instruktør

Anne Høiby, OsloMet

Smittevern

Maksimum inntil 28 deltagere med min. 1m avstand.

Sted

Helseetaten, Storgata 51, 1.etg. Langøyene
Forutsetninger
Bydelenes saksbehandlere innen helse- og omsorg
Produsert av
Helseetaten, Oslo kommune
Deltakere
Tid fra - til
Dag 1: 18.10.2021 kl. 09:00-15:00
Dag 2: Dato og tidsrom settes senere (blir sannsynlig medio/ultimo november). Påmeldte deltagere vil få beskjed om dette via mail. Sted: Velferdsetatens kurssenter
Storgata 51
Tidsbruk
Inntil 12 timer (6 timer dag 1+ ca. 6 timer dag 2)
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 28
Påmeldingsfrist
04.10.2021