Hendelser og risiko - hvordan lage rapporter?


Lyst å lære mer om hvordan du kan få oversikt over uønskede hendelser/avvik eller hvordan du kan lage gode risikorapporter? På denne kurset vil du lære hvordan du kan skreddersy dine rapporter med uønskede hendelser/avvik i BkKvalitet. Vi gjennomgår hvordan du ved å sortere i rapportene, kan bruke innholdet som bakgrunnsmateriale for å gjennomføre risikovurderinger. Vi viser også hvordan du kan sette risikofilter inn i dokumenter for å lage leservennlige risikorapporter og oversikter.


Målgruppe: Dette kurset er relevant for ledere og ansatte i Bergen kommune som skal jobbe med behandling av uønskede hendelser/avvik, utarbeide rapporter og som jobber med risikoanalyser.

Læringsmål: Etter endt kurs skal du kunne hente ut rapporter, sortere hendelser og skreddersy dine egne rapporter.

Kursbeskrivelse: Kurset er digitalt og gjennomføres via Teams.

NB! Du vil få tilsendt Teams-innkalling dagen før kurset. Sett derfor av tid i egen kalender ved påmelding. 

Produsert av
Avdeling for kvalitet og styring, Bergen kommune
Kursansvarlig
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
16.09.2021 kl. 12:00-13:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
92 av 100
Påmeldingsfrist
14.09.2021