Dette kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovas §3-5; plikt for arbeidsgjevar til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet.

Dato: Onsdag 22. og torsdag 23. september
Lokasjon: Røde kors huset på Straume

Kurshalder: Arbeidsmiljøsenteret v/Hilde Hus Svanevik

Målgruppe: 

Einingsleiarar og avdelingsleiarar:

 • som ikkje tidlegare har gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø
 • som har gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø for meir enn 5 år siden
 • som treng oppfriskning innan HMS

Kurset passer for alle leiarar, uavhengig av tenesteområde.

Læringsmål: Etter kurset skal du ha kunnskap om: 

 • Formålsparagrafen i Arbeidsmiljølova og aktørane i arbeidsmiljøarbeidet
 • Ansvar, oppgåver og roller i arbeidsmiljøarbeidet
 • Medverknad
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Handtering av vald og trugsmål
 • Kartleggingsmetodar
 • Risikovurdering
 • Saksgang
 • Verkemiddel i HMS arbeidet og korleis utvikle arbeidsmiljøet

Kursskildring: For å kunne ta dei riktige avgjerdene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgjevar ha kunnskap om kva krav som gjeld, kva som skal til for å få eit godt arbeidsmiljø og korleis det skal arbeidast systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i verksemda. 

Deltakarane får utlevert kursbevis og fullført kurs blir registrert i KS lærling.

På -og avmeldingsfrist: 1 veke før kurs.


Forutsetninger
Leiarar i Øygarden kommune
Produsert av
Øygarden kommune
Deltakere
Kurssted
Røde kors huset, Straume
Tid fra - til
22.09.2021 kl. 09:00-15:00
23.09.2021 kl. 09:00-15:00
Tidsbruk
12 timar
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
17 av 25
Påmeldingsfrist
20.09.2021