HLR Praktisk del 2

Gjennomgang av Førstehjelp i Praktisk for ansatte i Trondheim kommune.
Forutsetter at man har lest teorien og gått igjennom kursheftet til Norsk Grunnkurs i førstehjelp.
Forutsetter også bestått e-læring i KS læring. Lenke til denne vil ligge i opplæringsplanen for Førstehjelp Fysioterapitjenesten Trondheim kommune

Forsiden til hefte Norsk Grunnkurs i Førstehjelp

Forutsetninger
For ansatte ved enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune
Produsert av
Enhet for Fysioterapitjenester, Trondheim kommune
Tid fra - til
27.09.2021 kl. 08:30-10:40
Tempe helse og velferdssenter
Festsalen
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
5 av 16
Påmeldingsfrist
27.09.2021