Profilopplæring for helsepersonell med høgskoleutdanning

Kursets innhold: Sammenfatning, tiltaksplaner og dokumentasjon, IPLOS, Forskrivningsmodulen og elektroniske-meldinger

Forberedelse: Avklare med avdelingsleder hvilken primærpasient som man kan arbeide med på kurs

Ta med lunsj, det serveres vann, kaffe og te.

Kontaktperson: Mona Teigen Hellner

Kurssted
Kursrom R4 1.etg Vest
Tid fra - til
26.10.2021 kl 08:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
8 av 9
Påmeldingsfrist
22.10.2021