Drammen kommune, helse og omsorg har laget en undervisningsfilm som omhandler kap. 4A i pasient og brukerrettighetsloven. Det er 4 filmsekvenser som har ulike refleksjonsoppgaver knyttet til seg.
Disse er ment å stimulere t til tankeprosesser rundt bruk av tvang og maktbalansen mellom pleiepersonell og pasienter. 
Denne filmen er ikke uttømmende på paragrafer og jus, men ment å være en innfallsvinkel til denne tematikken. 

For spørsmål og innspill, ta kontakt med innholdsansvarlig:
Dag.Kjetil.Strandbo@drammen.kommune.no

Sist oppdatert
07.10.2021
Læringsformat