Fagdag for nyansatte sykepleiere og vernepleiere

Sundvolden hotell

Mandag 18. Oktober 2021 kl 08:45 - 15:15

Nyansatt program

Dag 2

TID

TEMA

ANSVARLIG

08:45-09:00

Kaffe, te og registrering

 

09:00-09:15

Velkommen

- Musikalsk innslag -utgikk pga sykdom

-Informasjon om dagen

Anne Synnøve Sørli og Laila Øhren

Interkommunalt nettverk for kompetanse Høva

09:15-10:00

Palliasjon

-Medikamentskrin

Dorte Ragna Loftheim

Kreft- og palliasjons koordinator Ringerike

10:00-10:15

PAUSE

 

10:15-11:00

KlinObskommune

Gøril Nonstad

11:00-11:15

PAUSE

 

11:15-12:00

Rettsgrunnlaget for helsetjenester og dokumentasjonsplikten

Kari Gjerdingen Henriksen

12:00.13:00

LUNSJ

 

13:00-

13:45

Rettsgrunnlaget for helsetjenester og dokumentasjonsplikten

Kari Gjerdingen Henriksen

13:45

14:00

PAUSE

 

14:00-15:00

Rettsgrunnlaget for helsetjenester og dokumentasjonsplikten

Kari Gjerdingen Henriksen

15:00-15:15

Oppsummering og avslutning

Anne Synnøve Sørli og Laila Øhren

Interkommunalt nettverk for kompetanse

 

 


Påmelding innen 13.10.21

Forutsetninger
Ansatte i Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune
Produsert av
Kompetansenettverket i Ringeriksregionen
Deltakere
Kurssted
Sundvolden Hotel
Tid fra - til
18.10.2021 kl. 08:45-15:15
Tidsbruk
6,5 Antall timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
79 av 100
Påmeldingsfrist
17.10.2021